Historik över Hotell Jämteborgs första 100 år

Natten mot den 31 augusti 1884 utbröt brand i ett magasin på Taflinska gården på Storgatan 53. Redan klockan fyra på morgonen var fyra kvarter nästan helt i aska. 20 boningshus samt arton uthus blev helt eller delvis nerbrunna. Branden fick namnet ”Myran” efter stadsdelen. 1885 ritades detta hus och färdigbyggdes 1886. På första våningen inrymdes vid den tiden affärslokaler samt på övre planet Järnvägshotellet. 1920 kom hotellet i familjen Berglins ägo och fick då namnet Hotell Jämteborg. Hotellet var i familjen Berglins ägo till 1965. Huset och hotellet har i flera etapper restaurerats samt byggts om. Efter 1985 år renovering disponerar hotellet hela övre våningen. Sommaren och hösten 1988 utökades hotellet med solarium, motionsanläggning, bastu och biljardrum i källaren.Äldre historik över Storgatan 54

Bebyggelse, ägare m. m. Storgatan, västra sidan  

N:r 54, tomt 1/2121, Skjutbanan 5, jämte en halv kålhage och en halv skogslott. Ägare postiljonen C. G. Bergstrand, som hade hustru och fem barn. Sonen Karl var först volontär vid I. 23 och blev sedan länsman. Han bodde sin mesta tid i Bräcke, där han även slutade sina dagar. Sonen Erik var veterinär och dog i Ström. Dottern Maria gifte sig med en sergeant Andersson och emigrerade till U. S. A. De hade en son, landskonto30 xisten Gustaf B. Andersson, som i dagligt tal kallades ”Gustbe” och sedermera även tog detta till familjenamn. Han blev sedan länsman i Ytterhogdal. Dottern Amanda blev gift med landsfiskal Johnsson i Oviken, broder till komminister Johnsson i Hotagen.

Byggnaderna å fastigheten utgjordes av en mindre byggnad i sydöstra hörnet av tomten samt en mindre bostadsbyggnad jämte uthus i sydvästra hörnet. I fastigheten bodde vidare en kontorsskrivare Johannes Skoog, anställd vid postverket, en mamsell Matilda Köhler m. fl. Byggnaderna brunno ner vid den stora branden 1884 och uppfördes å tomten ett tvåvåningshus, som sträckte sig efter hela tomten. Inreddes med butikslägenheter. Å övre våningen var hotellrörelse, Järnvägshotellet, samt bostadslägenheter.